-

Ajutor financiar pentru elevii și preșcolarii care provin din familii defavorizate

Preșcolarii și elevii care provin din familii cu venituri mici vor fi suținuți cu ajutorul fondurilor europene. Astfel, se vor acorda tichete sociale în valoare de 500 de lei care vor putea fi folosite pentru achiziționarea de rechizite și haine.

Conform OUG 133/2020, publicată în Monitorul Oficial în 12 August 2020, aceștia vor primi tichete sociale în valoare de 500 de lei.

”Programul va fi gestionat de Ministerul Fondurilor Europene și se va implementa prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.” anunță Instituția Prefectului.

Tichetele se vor acorda pe baza unei liste întocmite de administrațiile locale și transmise Prefecturii. Astfel, din fiecare comună se vor comunica preșcolarii și elevii din ciclul primar și gimnazial care se încadrează în condițiile acordării acestui ajutor.

”Conform O.U.G. nr. 133/2020, tichetele se vor acorda pentru un an școlar, preșcolarilor proveniți din familii în care venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură și elevilor proveniți din familii în care venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară” explică autoritățile condițiile acordării acestui ajutor.

Procedura efectivă de distribuire a tichetelor va fi stabilită prin ordin de ministru, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

”În conformitate cu prevederile ordonanței, la nivelul Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud se va emite în perioada imediat următoare ordinul pentru constituirea Grupului de lucru pentru derularea S.N.S.E.D (Schemei naţionale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizaţi din cadrul P.O.A.D.) din care vor face parte reprezentanţii Instituţiei Prefectului, ai Consiliului Judeţean prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ai Inspectoratului Școlar Județean, ai altor instituţii publice şi ai organizaţiilor fără scop lucrativ interesate, potrivit domeniului de competenţă specific” subliniază reprezentanții Instituției Prefectului.

Sursa: Viorel Grosu

Foto: pixabay

Articole înrudite