-

Studenţi şi profesori ai Universităţii Politehnica din Bucureşti vor colabora cu experţi ai Agenţiei Spaţiale Europene

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti dezvoltă noi proiecte inovative în domeniul ingineriei Aerospaţiale, punând recent la dispoziţia studenţilor şi a cadrelor didactice, unul dintre cele mai ample concepte din Europa- ESA Lab@UPB.

Mai exact, noul concept, realizat în parteneriat cu Agenţia Spaţială Europeană prevede ca studenţii Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (UPB), împreună cu cadrele didactice, să colaboreze cu experţii Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) pe diverse teme de cercetare de interes comun, teme ce pot fi propuse atât de UPB cât şi de ESA.

Astfel, în cadrul ESA_Lab@UPB se vor desfăşura conferinţe, vizite, sesiuni de instruire şi formare în tematici inovatoare, conduse de către cadre didactice din UPB şi experţi ESA, cu scopul de a încuraja viitorii ingineri ai UPB să se implice în acest nou hub economic, dar şi să contribuie la formarea de noi competenţe, prin transferul de cunoştinţe acumulate prin studierea disciplinelor de bază.

Pe lângă beneficiile unei colaborări directe cu ESA, structura îşi propune creşterea numărului de tineri implicaţi în cercetare, dezvoltarea de echipe, creşterea cercetării interdisciplinare prin alăturarea studenţilor şi profesorilor mai multor facultăţi, atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte de cercetare, dar şi implicarea industriei naţionale de resort în activităţile de cercetare/didactice.

Conceptul ESA_Lab@ a fost lansat de Agenţia Spaţială Europeană pentru a inspira viitorii ingineri să participe la activităţile paşnice de explorare a spaţiului şi a aplicaţiilor transversale rezultate din acestea, cum ar fi: telecomunicaţii, 5G, monitorizarea schimbărilor climatice, observarea Pământului, navigaţie prin sateliţi, securitate (cibernetică), inteligenţă artificială, dezvoltare sustenabilă, eHealth, Internet of Things, economie spaţială şi multe altele, în beneficiul ambelor organizaţii şi al societăţii civile.

De asemenea, vor fi adresate tematici precum aplicaţii spaţiale pentru a atinge obiectivele Dezvoltării Sustenabile ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.

În ceea ce priveşte cadrele didactice implicate, acestea sunt:

- conf. Dr. Ing. Alexandru Vulpe (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) cu tema: 'Blockchain for convergent 5G'

- conf. Dr. Ing. Horia Cucu (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) cu tema: 'Deep learning techniques for understanding climate change'

- conf. Dr. Ing. Alexandru Marţian (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) cu tema: 'Radio Frequency based methods for space applications using software-defined-radio platforms'

- S.L. dr. ing Cosmin Danisor (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) cu tema: 'Coherent processing for Spaceborne-acquired images: SAR Interferometry and Tomography'

- conf. Dr. Ing. Marius Leordeanu (Facultatea de Automatică şi Calculatoare) cu tema: 'Unsupervised Learning for Earth Observation & Climate Prediction'

- conf. Dr. Ing. Alina Bădescu (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) cu tema: 'GNSS for scientific applications'

Studenţii care vor face parte din acest amplu proiect şi e vor implica în diverse teme de cercetare sunt afiliaţi la: Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică, Facultatea de Inginerie Aerospaţială, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Energetică, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Link-ul canalului de Microsoft Teams unde activează ESA_Lab@UPB este:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0bd6bf7fe0f94923b9ee7638ae99910c%40thread.tacv2/General?groupId=8f25ade3-f7b2-40e6-a32b-f943aec6f358&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac