-

Noi reguli pentru deschiderea dosarelor de pensionare

Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, începând astăzi, pe toată durata decretării stării de urgenţă se vor lua următoarele măsuri:

1. Operaţiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie (dosare noi) se va realiza telefonic sau pe e-mail conform următoarei proceduri:
- Cei care îndeplinesc condiţiile de înscriere la unul dintre tipurile de pensie prevăzute de lege (limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială, invaliditate sau de urmaş) apelează unul dintre cele două numere de telefon sau una dintre cele două adrese de e-mail alocate acestei proceduri:
- 0241/484.434 - telefon direct
- 0241/484.433/tasta 6/tasta 1
- Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Prin telefon funcţionarii Casei Judeţene de Pensii Constanţa vă vor solicita datele necesare înregistrării solicitării în aplicaţia informatică.
Pe e-mail vă rugăm să transmiteţi numele, prenumele, codul numeric personal şi numărul de telefon precum şi tipul pensiei pentru care aţi îndeplinit condiţiile.
Beneficiarii sunt rugaţi să pună la dispoziţia funcţionarilor datele solicitate, apelul telefonic sau transmiterea solicitării pe e-mail reprezentând totodată acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înregistrării şi soluţionării cererilor.
Ulterior beneficiarii vor fi anunţaţi telefonic pentru a prezenta documentaţia în plic sigilat care să cuprindă:
- În original: Carnetul de muncă, adeverinţe de sporuri / stagii/condiţii de muncă
- În copie: actele de stare civilă (BI/CI, certificat de nastere, casatorie şi / sau sentinte de divort unde este cazul, livret militar dacă este cazul, diplomă facultate curs de zi şi foaie matricola / adeverinţă facultate dacă este cazul) şi carnetul de muncă (pe lângă original fiind necesară şi o copie a acestuia)
Procedura sus amintita este necesară în vederea evitării expunerii acestui segment de populaţie şi totodată pentru a-i asigura că nu îşi pierd drepturile de pensie cuvenite
Pentru celelalte tipuri de servicii ordonatorul superior de credite recomandă să se apeleze la poştă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea şi documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
2. În situaţia copiilor urmaşi care împlinesc vârsta de 16 ani şi care nu pot prezenta adeverinţă scolară pentru a face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor şcolare, plata pensiei de urmaş se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverinţa doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile, de la data expirării stării de urgenţă.

RADOR
Foto: Pixabay

Articole înrudite