-

Peste 6 milioane de hectare de păduri în România

Suprafețele împădurite au crescut în România cu peste 9.000 de hectare în anul 2019 față de anul precedent.

Astfel, ne putem mândri cu 6,59 milioane de hectare, la nivelul întregii țări.

Mai precis, la sfârşitul anului 2019, suprafaţa fondului forestier naţional era de 6.59 milioane de hectare, în creştere cu 9.165 de hectare faţă de anul 2018.

Această creştere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii.

Suprafața pădurilor reprezintă 97,5% din fondul forestier național.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare însemnată în CENTRU (19,3% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,2%), NORD-VEST (15,2%), SUD-VEST-OLTENIA (12,3%), SUD-MUNTENIA (10,0%), SUD-EST (8,4%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (25,9 % din suprafaţa totală regenerată), urmată de regiunile de dezvoltare CENTRU (17,5%), NORD-VEST (13,4%), SUD-EST (13,2%), VEST (11,7%), SUD-MUNTENIA (9,7%), SUD-VEST OLTENIA (8,1%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,5%).

Sursa: Viorel Grosu

Foto: pixabay

Articole înrudite